تبلیغات
مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان - مطالب ابر لوله كشی فاضلاب

نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا

1 – نصب کفشور در بالکن و تراس مسقف یا بی سقف و در نورگیرها الزامی است

2 – اتصال لوله آب باران به شبکه دفع فاضلاب ممنوع می باشد

3- ارائه رایزر دیاگرام ونت و فاضلاب الزامی است

4 – برای ساختمانهای با طبقات تیپ باید برای طبقات زیرزمین و همکف و اول و آخر  ، هر کدام یک پلان وبرای مابقی طبقات یک پلان  طراحی شود

5 – برای رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به حالت افقی تغییر می کند باید دریچه بازدید تعبیه شود

6 – در صورت طراحی لوله کشی فاضلاب در زیر سقف بعضی از طبقات باید پلان مجزا ارائه شود

7 – اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل هم به یک شاخه افقی با چهار راه ممنوع می باشد

8 – درقسمت زانویی پایین شاخه قائم لوله فاضلاب که به لوله افقی فاضلاب می رسد تا فاصله ده برابر قطر لوله ، بعد از آن نباید هیچ شاخه افقی به لوله متصل شود

9 – هر لوله قائم هواکش باید در پایینترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید پایینتر از آخرین و پایینترین اتصال شاخه افقی لوله فاضلاب باشد

10- حداقل تعداد کفشور آب باران در بام غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است

11 – حداقل رایزر آب باران غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است


نظرات()   
   
آخرین پست ها