مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان http://tasisatmorad.mihanblog.com 2019-08-20T02:14:49+01:00 text/html 2019-01-15T13:24:07+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان نمونه پلان معماری در محیط کد http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/126 <font color="#3333FF"><b>نمونه پلان معماری در محیط کد<br>لطفا جهت استفاده ابتدا دانلود و سپس پسوند فایل رو به dwg تغییر بدین<br>در صورت بروز مشکل پیغام بذارین<br></b></font> text/html 2018-01-14T00:42:03+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان سلام دوستان http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/125 <font color="#CC0000"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">ازغیبت طولانی عذر خواهی میکنم.<br>مشغله های زندگی تنها سبب غفلت بوده<br>و<br>سعی بر جبران این غفلت در آینده<br>.<br>.<br>.<br><br></font></b></font> text/html 2017-01-10T20:31:03+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان آلبرت http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/124 <img src="http://s5.picofile.com/file/8168719842/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86_14_.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2015-07-09T18:46:29+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان فاضلاب خروجی ساختمان http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/123 <h3><strong>اجرای لوله اصلی فاضلاب خروجی ساختمان در همکف</strong></h3> <p><img alt="" src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2015/07/1717178.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p><strong>فاضلاب ااصلی ساختمان در دو مرحله انجام می گیرد:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>مرحله اول: که بسیار مهمتر از مرحله دوم می باشدو شامل اجرای حفره ها و غلافهای لازم در زمان اجرای پی ساختمان می گردد که در مراحل اولیه ساخت و ساز انجام میگیرد.</strong></p> <p><strong>مرحله دوم : اجرای فاضلاب اصلی ساختمان که در مراحل پایانی ساخت و ساز صورت می گیرد.</strong></p> <p><strong>پر واضح است در این وادی مرحله اول بسیار حساستر از مرحله دوم می باشد چرا که در صورت عدم پیش بینی تمام نکات موجود ، زمان اجرای مرحله دوم مشکلات پیش آمده می تواند بار مالی فراوانی را بر گروه اجرایی تحمیل کند</strong></p> <h3><strong>نکات لازم جهت اجرای مرحله اول:</strong></h3> <p><strong>۱- استخراج اطلاعات لازم از نقشه تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل : </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱-۱ شیب لوله اصلی فاضلاب</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱-۲ قطر لوله فاضلاب خروجی از ساختمان</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱-۳&nbsp; مشخص کردن دورترین رایزر (لوله عمودی)&nbsp;فاضلاب از فاضلاب خروجی ساختمان</strong></p> <p><strong>۲- نقطه مربوط به ۱-۳ را روی زمین پیاده کرده و آن را A می نامیم.</strong></p> <p><strong>۳- خط اصلی فاضلاب داخل کوچه یا خیابان را که فاضلاب ساختمان باید به آن منتقل شود مشخص میکنیم ونقطه برخورد لوله اصلی فاضلاب ساختمان به آن را یافته و آن را B می نامیم .</strong></p> <p><strong>۴-عمق نقطه B را مشخص میکنیم ، این کار را میتوانیم با کمک همسایگانی که به تازگی ساختمان سازی کرده اند انجام دهیم ، و یا اگر نزدیک محل منهول وجود داشته باشد آن را چک کنیم ، و یا نهایتا محل را کنده کاری کنیم ، ولی به هر طریقممکن باید این اندازه را بدست آوریم.</strong></p> <p><img alt="" src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2015/07/171717.jpg" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> <p><strong>۵-اندازه گیری فاصله افقی دو نقطه A و B از هم</strong></p> <p><strong>۶- محاسبه فاصله عمودی که لوله فاضلاب باید از نقطه A تا نقطه B&nbsp; طی می کند- با کمک عدد بدست آمده در -۵- و شیب&nbsp; ذکر شده در نقشه.</strong></p> <p><strong>۷- جمع کردن عدد -۶- و یک و نیم برابر قطر لوله اصلی فاضلاب </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>***** ۸ *****</strong></p> <p><strong>عدد بدست آمدهحداقل فاصله عمودی لازم جهت اجرای صحیح شیب لوله فاضلاب اصلی ساختمان می باشد </strong></p> <h5><strong>۹-حال روی عدد بدست آمده در&nbsp; ******۸*****&nbsp;&nbsp;بحث&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر&nbsp; &nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تصمیم گیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می نماییم</strong></h5> <p><strong>++ فاصله عمودی کف پی را از روی فاضلاب اصلی داخل کوچه یا خیابان اندازه گیری میکنیم</strong></p> <p><strong>آیا این فاصله جوابگوی اجرای صحیح شیب&nbsp; فاضلاب ساختمان می باشد؟.در صورت مثبت بودن ، پیش بینی های لازمه ( غلاف گذاری ) را انجام میدهیم و در غیر این صورت سوال زیر مطرح می شود </strong></p> <p><strong>++ آیا فاصله عمودی کف سازیهای روی پی جوابگوی اجرای صحیح شیب فاضلاب ساختمان می باشد؟ در صورت مثبت بودهن جواب این سوال ، پیشبینی های لازمه ( غلاف گذاری ) را انجام می دهیم و در غیر این صورت :</strong></p> <p><strong>///////////&nbsp; ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان&nbsp; این موضوع را به اطلاع ناظر سازه می رساند تا پس از غلاف گذاری&nbsp; ، تقویتهای لازم را در پی ساختمان پیش بینی کند.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>اجرای غلاف :</strong></h3> <p><strong>۱-هم در پی و هم در زیر پی در تمام مقاطع که مطابق نقشه فاضلاب از آنها عبور می کند &nbsp;با لوله ای که سایز آن یک نمره از سایز لوله اصلی فاضلاب بزگ تر است غلاف گذاری می نماییم.</strong></p> <p><strong>۲-غلافها همگی دارای شیب مطروحه در نقشه می باشند.</strong></p> <p><strong>۳-غلافها همگی نسبت به یکدیگر دارای شیب مطروحه در نقشه و به سمت خروج فاضلاب می باشند .</strong></p> <p><strong>&nbsp;——– در صورت استفاده از کف سازیهای روی پی جهت عبور فاضلاب غلاف گذاری در این مرحله نیاز نمی باشد ——–</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="COLOR: #0000ff">ساعت سه و نیم بامداد نوزدهم تیرماه نود و چهار &nbsp;</span></p> <p><span style="COLOR: #0000ff">لطفا با نظرات خود من را همراهی کنید و نواقص را در جهت رفع ، بیان کنید.</span></p> <p><span style="COLOR: #0000ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توضیح مرحله دوم&nbsp;نیز در فرصتی دیگر …….</span></p> <p><span style="COLOR: #0000ff"></span>&nbsp;</p> <p><span style="COLOR: #0000ff"></span>&nbsp;</p> <p><span style="COLOR: #0000ff"></span>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> text/html 2015-06-28T10:42:05+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان سینك ظرف شویی در طراحی تاسیسات مکانیکی و اجرا تاسیسات مکانیکی http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/122 <P><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2015/07/0.1.jpg"></STRONG></P> <P><STRONG>سینک ظرفشویی در طراحی تاسیسات مکانیکی در پلان جانمایی تجهیزات و پلان سیستم جمع آوری فاضلاب و پلان آب رسانی حا ئز اهمیت می باشد و با تاثیر بر محل قرارگیری اجاق گاز ، در پلان تهویه مطبوع نیز تاثیر گذار می شود.</STRONG></P> <P><STRONG>نکات سینک در عین سادگی ، در صورت عدم توجه و رعایت می تواند موجبات بروز خسارت را فراهم آورد.</STRONG></P> <P><FONT size=4><STRONG>سینک چیست ؟</STRONG></FONT></P> <P><STRONG>سینک ( یا سینی ) معمولا در آشپزخانه قرار گرفته و محلی برای شستشو ( اعم از ظروف و میوه ) و نیز آشپزی ( مانند حاضر کردن پلو و خرد کردن میوه و … ) توسط آشپز و یا کد بانو می باشد. سینک دارای یک سینی و یک یا دو لگن بوده و دارای دو نوع لگن راست و لگن چپ می باشد</STRONG></P> <P><FONT size=4><STRONG>ابعاد سینک :</STRONG></FONT></P> <P><STRONG>در طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان ابعاد سینک دارای اهمیت میباشد و این اهمیت با مساحت آشپزخانه دارای رابطه معکوس می باشد . یعنی هر چقدر مساحت آشپزخانه کمتر باشد اهمیت موضوع مذکور بیشتر و بیشتر می گردد.پس شناخت ابعاد سینک برای طراح اجتناب ناپذیر می باشد،</STRONG></P> <P><STRONG>سینک در دو نوع رو کار و توکار در بازار ایران عرضه می شود ، سینک تو کار به سینکی اطلاق میشود که داخل کابینت قرار می گیرد و معمولا دارای طول و عرض حلالی بوده و فانتزی شکل می باشد ولی سینک روکار کاملا مستطیلی شکل بوده و دارای اضلاع کاملا صاف می باشد، البته روکار یا توکار بودن سینک تاثیر آنچنانی در طراحی نداشته و بشتر ابعاد سینک در این مقوله تاثیر گذار می باشد:</STRONG></P> <P><STRONG>سینکهای رایج که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند دارای پهنای ۶۰ سانتیمتر و یا ۵۰ سانتیمتر و طول ۱۰۰ و یا ۱۲۰ سانتیمتر میباشند یعنی ۶۰*۱۰۰ و ۶۰*۱۲۰ و ۵۰*۱۰۰&nbsp;&nbsp; و ۵۰*۱۲۰ سانتیمتر می باشند</STRONG></P> <P><STRONG>لازم به ذکر است در صورت محدود بودن فضای آشپزخانه و یا خاص بودن فضا میتوان از کاتالوگهای شرکتهای تولید کننده سینک استفاده نمود</STRONG></P> <P><FONT size=4><STRONG>نکات طراحی سینک :</STRONG></FONT></P> <P><STRONG>۱- تا حد امکان سینک در گوشه قرار نگیرد</STRONG></P> <P><STRONG>۲- تا حد امکان سینک به رایزر فاضلاب نزدیک باشد</STRONG></P> <P><STRONG>۳-تا حد امکان سینک به اجاق گاز چسبیده باشد و در این صورت لگن سینک در طرف مقابل باشد ( یعنی سینی سینک به اجاق نزدیک باشد)</STRONG></P> <P><STRONG>شرکتهای تولید کننده سینک :</STRONG></P> <P><STRONG>استیل البرز – اخوان – بیمکث – ایلیا استیل و …</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG>لطفا من را از نظرات خود محروم نکنید.</STRONG></P> <P><STRONG>همیشه شاد و همیشه سربلند باشید.</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2015-05-03T05:30:09+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان آلبرت http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/121 <P style="TEXT-ALIGN: center" data-mce-style="text-align: center;"><FONT size=5>آلبرت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-mce-style="text-align: center;"><FONT size=5><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2015/05/00311.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-mce-style="text-align: center;"><FONT color=#990000 size=5>زندگی مانند دوچرخه سواری است</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" data-mce-style="text-align: center;"><FONT color=#990000 size=5>برای حفظ تعادل باید حرکت کنید</FONT></P> text/html 2014-09-07T14:51:12+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان تعیین میزان مصرف گاز http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/119 <H5><SPAN style="COLOR: #333300">برای تعیین میزان مصرف گاز یک ملک باید ابتدا نیاز حرارتی آن را بر اساس کیلو کالری بر ساعت&nbsp; و&nbsp; یا&nbsp; بر اساس بی تی یو بربر ساعت تعیین کرده و سپس عدد بدست آمده را بر ارزش حرارتی گاز که از جدول زیر بدست می آوریم تقسیم میکنیم. عدد بدست آمده مصرف گاز مورد نظر بر اساس متر مکعب&nbsp; و&nbsp; یا فوت مکعب میباشد</SPAN></H5> <H5><SPAN style="COLOR: #333300"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/09/untitled.jpg"></SPAN></H5> <H5><SPAN style="COLOR: #333300"> <H5><SPAN style="COLOR: #333300">در صورتی که قادر به تشخیص نوع گاز مصرفی نیستیم باید کمترین ارذش حرارتی موجود یعنی ۸۱۱۷ کیلو کالری برای هر متر مکعب را در نظر بگیریم</SPAN></H5></SPAN></H5> text/html 2014-08-27T13:05:06+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان آلبرت http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/118 <FONT color=#ff0000 size=4>فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.</FONT> text/html 2014-08-20T14:42:33+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان پکیج دودکش دار و پکیج فندار http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/117 <P><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM><STRONG><FONT size=4><FONT color=#660000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="COLOR: #800080">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></STRONG><STRONG><FONT size=4><FONT color=#660000><SPAN style="COLOR: #800080">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/08/imag1es.jpg"></SPAN></FONT></FONT></STRONG></P> <P><SPAN style="COLOR: #800080"><FONT color=#660000 size=4><STRONG>1-محل نصب پکیج دودکش دار باید با یک دریچه دایمی به قطر ۱۵ سانتیمتر و یا با ۲ دریچه دایمی ، هرکدام به قطر ۱۰ سانتیمتر با هوای آزاد ارتباط داشته باشد ، محل نصب پکیج فندار نیز باید دارای دریچه دایمی به هوای آزاد به قطر ۱۰ سانتیمتر باشد.</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>2- دستگاه های پکیج موجود در بازار ایران&nbsp; پاسخگوی سیستم گرمایشی فقط یک طبقه هستند و نمیتوان از یک دستگاه جهت گرمایش طبقات مختلف استفاده کرد</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>3-محل نصب دستگاه در هر صورت باید دارای کفشور مناسب باشد</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>4-در صورت قرار دادن پکیج در تراس و یا حیاط باید اطاقکی برای آن ساخت که :</FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارای فضای کافی برای تعمیرات در آینده باشد</FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارای کفشور باشد</FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دارای دریچه دایمی مناسب با هوای آزاد باشد</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>&nbsp;&nbsp;۵-دودکش پکیج دودکش دار باید قطر ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع موثر حداقل ۴ متر باشد</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>6-در شهرهایی که آب شهری حاوی املاح و سختی بالا میباشد باید از سختی گیر مناسب و در صورت نیاز از صافی استفاده کرد</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>7-دستگاه نباید بالای اجاق گاز نصب شود-–به دلیل وجود گرما و حرارت</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>8-دستگاه نباید بالای ماشین لباسشویی نصب شود—به دلیل وجود گازها و بخارات اسیدی و خطرناک</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>9-حداقل فاصله عمودی کلاهک خروجی دود پکیج دودکش دار از دهانه دودکش ۳۰ سانتیمتر می باشد </FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>10- استفاده از دودکش سقفی&nbsp;( دهانه دودکش روی سقف تعبیه شده باشد )&nbsp;هم برای پکیج و هم برای تمامی دستگاه های گاز سوز ممنوع است</FONT></H5> <P><STRONG><FONT color=#660000 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <H5><FONT color=#660000 size=4>11-در صورتیکه پکیج داخل کابینت نصب شده است باید پیش بینی های لازم جهت تامین هوای احتراق انجام شده باشد</FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=4>12-دودکش دو جداره پکیج فن دار فقط و فقط یک زانو دارد</FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=3>13-پکیج&nbsp; باید توسط نصاب مجاز نصب گردد </FONT></H5> <H5><FONT color=#660000 size=3>14-پکیج فندار باید در زمان بازرسی گاز&nbsp;نصب شده باشد و نصاب باید نقشه را مهر کرده و شماره سریال دستگاه نصب شده را&nbsp;در نقشه ثبت کرده باشد.&nbsp;</FONT></H5></SPAN> text/html 2014-08-18T17:53:08+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان طراحی استخر http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/116 <P><STRONG><FONT color=#000099 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=5>طراحی تاسیسات استخر پذیرفته می شود</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=5></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=4><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.jntan.cn/images/prod_exchanger_pool.jpg"></FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4>شامل : </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طراحی گرمایش</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-&nbsp;&nbsp; طراحی پمپاژ</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#000099 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3-&nbsp; طراحی فیلتراسیون</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT size=4></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#003300 size=2>با من تماس بگیرید</FONT></STRONG></P> <P style="LINE-HEIGHT: 14.25pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><STRONG><FONT color=#003300>ایمیل من : </FONT></STRONG></SPAN><A href="mailto:moradbigian@yahoo.com"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><STRONG><FONT color=#003300>moradbigian@yahoo.com</FONT></STRONG></SPAN></A><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 14.25pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><STRONG><FONT color=#003300>شماره تماس من : 09194457827<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2014-08-15T18:59:06+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان طراحی پکیج http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/115 <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>طراحی کامل پکیج</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>شامل :</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>۱-محاسبه ظرفیت &nbsp;و پیشنهاد پکیج و کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود )</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>۲-انجام محاسبات مربوط به سیستم لوله کشی و &nbsp;ارائه نقشه های مربوطه</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>۳-انجام محاسبات مربوط به تعداد پره های رادیاتورها و ارائه پلان شامل جانمایی رادیاتورها</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>۴-انتخاب مدل رادیاتور و ارائه کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود )</STRONG></SPAN></H2> <H2><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>۵-پیشنهاد پلان مناسب جهت پروژه های دانشجویی</STRONG></SPAN></H2> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="COLOR: #ff0000"><FONT size=3>با من تماس بگیرید :</FONT></SPAN></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="COLOR: #339966">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="COLOR: #008000">&nbsp;&nbsp;&nbsp; موبایل من&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۰۹۱۹۴۴۵۷۸۲۷</SPAN></SPAN></FONT></P> <P><SPAN style="COLOR: #008000"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایمیل من : </FONT><A href="mailto:moradbigian@yahoo.com"><SPAN style="COLOR: #008000"><FONT size=3>moradbigian@yahoo.com</FONT></SPAN></A></SPAN></P> <P>&nbsp;</P></SPAN></H2> text/html 2014-08-12T15:48:05+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان ناشناس http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/114 <SPAN><STRONG><FONT size=5>...آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند...</FONT></STRONG></SPAN> text/html 2014-08-11T18:15:22+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/113 <P>شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم متریک</P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/08/22.jpg"></P> <P>شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم انگلیسی</P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/08/22.jpg"></P> text/html 2014-08-10T14:22:12+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان توالت شرقی http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/112 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>توالت شرقی</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/08/cbb79d7f-5858-4272-bf41-a4ba0ac5366b-300x295.jpg"></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpFirst align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>1-سنگ یا اجاق توالت معمولا از جنس چینی لعابدار است<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>2-سنگهای توات در رنگها و طرح های مختلف ساخته میشوند و ابعاد متوسط آنها <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>595* 400 میلیمتر است<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>3-در صورت وجود ابعاد 595*400 ، سنگ توالت باید از طرفین حداقل 25 سانتیمتراز دیوار فاصله داشته باشد ******* و در صورت مغایرت با اندازه های مذکور باید محور مرکزی –طولی توالت حداقل 45 سانتیمتر از دیوارهای مجاور فاصله داشته باشد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>4- توالت باید از دیوار پشت 30سانتیمتر فاصله داشته باشد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>5-چیدمان توالت باید به گونه ای باشد که هنگام برخواستن فرد مصرف کننده ، سر مصرف کننده با موانعی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>از قبیل روشویی برخورد نداشته باشد و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جلو توالت <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شرقی باید تا 50 سانتیمتر خالی باشد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>6-با عنایت به شرع مقدس اسلام ، باید سنگ توالت خلاف جهت قبله مسلمانان قرار گیرد <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>7-در طول دوره ساختمان سازی چون احتمال ریختن نخاله و دوغاب و ملات به داخل توالت وجود دارد لذا با وسیله مطمئنی باید راه فاضلاب آن را مسدود و به منظور جلوگیری از شکستن آن داخل آن را از ماسه پر کنیم<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>8-سطح توالت شرقی باید همتراز کاشی کف قرار گیرد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpMiddle align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>9-عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صورت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله فاضلاب ادامه یابد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt 75pt; mso-add-space: auto" class=MsoListParagraphCxSpLast align=right><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #17365d; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2; mso-themeshade: 191" dir=rtl lang=FA>10-قطر لوله فاضلاب خروجی ا ز توالت شرقی باید حداقل 100 میلیمتر باشد<o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2014-07-18T21:23:29+01:00 tasisatmorad.mihanblog.com مراد بیگیان نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/110 <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا</span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p><img alt="" src="http://tasisatemorad.ir/wp-content/uploads/2014/07/Bad-Trap-498x295.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">1 – نصب کفشور در بالکن و تراس مسقف یا بی سقف و در نورگیرها الزامی است<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">2 – اتصال لوله آب باران به شبکه دفع فاضلاب ممنوع می باشد<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">3- ارائه رایزر دیاگرام ونت و فاضلاب الزامی است<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">4 – برای ساختمانهای با طبقات تیپ باید برای طبقات زیرزمین و همکف و اول و آخر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>، هر کدام یک پلان وبرای مابقی طبقات یک پلان<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>طراحی شود<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">5 – برای رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به حالت افقی تغییر می کند باید دریچه بازدید تعبیه شود<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">6 – در صورت طراحی لوله کشی فاضلاب در زیر سقف بعضی از طبقات باید پلان مجزا ارائه شود<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">7 – اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل هم به یک شاخه افقی با چهار راه ممنوع می باشد<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">8 – درقسمت زانویی پایین شاخه قائم لوله فاضلاب که به لوله افقی فاضلاب می رسد تا فاصله ده برابر قطر لوله ، بعد از آن نباید هیچ شاخه افقی به لوله متصل شود<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">9 – هر لوله قائم هواکش باید در پایینترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید پایینتر از آخرین و پایینترین اتصال شاخه افقی لوله فاضلاب باشد<o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">10- حداقل تعداد کفشور آب باران در بام غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است <o:p></o:p></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; MARGIN: 0cm 0cm 15.6pt; mso-margin-top-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA">11 – حداقل رایزر آب باران غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است <o:p></o:p></span></p>