مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمان tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com 2019-08-20T02:14:51+01:00 mihanblog.com نمونه پلان معماری در محیط کد 2019-01-15T13:24:07+01:00 2019-01-15T13:24:07+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/126 مراد بیگیان نمونه پلان معماری در محیط کدلطفا جهت استفاده ابتدا دانلود و سپس پسوند فایل رو به dwg تغییر بدیندر صورت بروز مشکل پیغام بذارین نمونه پلان معماری در محیط کد
لطفا جهت استفاده ابتدا دانلود و سپس پسوند فایل رو به dwg تغییر بدین
در صورت بروز مشکل پیغام بذارین
]]>
سلام دوستان 2018-01-14T00:42:03+01:00 2018-01-14T00:42:03+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/125 مراد بیگیان ازغیبت طولانی عذر خواهی میکنم.مشغله های زندگی تنها سبب غفلت بودهوسعی بر جبران این غفلت در آینده... ازغیبت طولانی عذر خواهی میکنم.
مشغله های زندگی تنها سبب غفلت بوده
و
سعی بر جبران این غفلت در آینده
.
.
.

]]>
آلبرت 2017-01-10T20:31:03+01:00 2017-01-10T20:31:03+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/124 مراد بیگیان ]]> فاضلاب خروجی ساختمان 2015-07-09T18:46:29+01:00 2015-07-09T18:46:29+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/123 مراد بیگیان اجرای لوله اصلی فاضلاب خروجی ساختمان در همکف فاضلاب ااصلی ساختمان در دو مرحله انجام می گیرد:   مرحله اول: که بسیار مهمتر از مرحله دوم می باشدو شامل اجرای حفره ها و غلافهای لازم در زمان اجرای پی ساختمان می گردد که در مراحل اولیه ساخت و ساز انجام میگیرد. مرحله دوم : اجرای فاضلاب اصلی ساختمان که در مراحل پایانی ساخت و ساز صورت می گیرد. پر واضح است در این وادی مرحله اول بسیار حساستر از مرحله دوم می باشد چرا که در صورت عدم پیش بینی تمام نکات موجود ، زمان اجرای مرحله دوم مشکلات پیش آمده اجرای لوله اصلی فاضلاب خروجی ساختمان در همکف

فاضلاب ااصلی ساختمان در دو مرحله انجام می گیرد:

 

مرحله اول: که بسیار مهمتر از مرحله دوم می باشدو شامل اجرای حفره ها و غلافهای لازم در زمان اجرای پی ساختمان می گردد که در مراحل اولیه ساخت و ساز انجام میگیرد.

مرحله دوم : اجرای فاضلاب اصلی ساختمان که در مراحل پایانی ساخت و ساز صورت می گیرد.

پر واضح است در این وادی مرحله اول بسیار حساستر از مرحله دوم می باشد چرا که در صورت عدم پیش بینی تمام نکات موجود ، زمان اجرای مرحله دوم مشکلات پیش آمده می تواند بار مالی فراوانی را بر گروه اجرایی تحمیل کند

نکات لازم جهت اجرای مرحله اول:

۱- استخراج اطلاعات لازم از نقشه تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل :

          ۱-۱ شیب لوله اصلی فاضلاب

         ۱-۲ قطر لوله فاضلاب خروجی از ساختمان

         ۱-۳  مشخص کردن دورترین رایزر (لوله عمودی) فاضلاب از فاضلاب خروجی ساختمان

۲- نقطه مربوط به ۱-۳ را روی زمین پیاده کرده و آن را A می نامیم.

۳- خط اصلی فاضلاب داخل کوچه یا خیابان را که فاضلاب ساختمان باید به آن منتقل شود مشخص میکنیم ونقطه برخورد لوله اصلی فاضلاب ساختمان به آن را یافته و آن را B می نامیم .

۴-عمق نقطه B را مشخص میکنیم ، این کار را میتوانیم با کمک همسایگانی که به تازگی ساختمان سازی کرده اند انجام دهیم ، و یا اگر نزدیک محل منهول وجود داشته باشد آن را چک کنیم ، و یا نهایتا محل را کنده کاری کنیم ، ولی به هر طریقممکن باید این اندازه را بدست آوریم.

۵-اندازه گیری فاصله افقی دو نقطه A و B از هم

۶- محاسبه فاصله عمودی که لوله فاضلاب باید از نقطه A تا نقطه B  طی می کند- با کمک عدد بدست آمده در -۵- و شیب  ذکر شده در نقشه.

۷- جمع کردن عدد -۶- و یک و نیم برابر قطر لوله اصلی فاضلاب

 

***** ۸ *****

عدد بدست آمدهحداقل فاصله عمودی لازم جهت اجرای صحیح شیب لوله فاضلاب اصلی ساختمان می باشد

۹-حال روی عدد بدست آمده در  ******۸*****  بحث   و    فکر    و     تصمیم گیری      می نماییم

++ فاصله عمودی کف پی را از روی فاضلاب اصلی داخل کوچه یا خیابان اندازه گیری میکنیم

آیا این فاصله جوابگوی اجرای صحیح شیب  فاضلاب ساختمان می باشد؟.در صورت مثبت بودن ، پیش بینی های لازمه ( غلاف گذاری ) را انجام میدهیم و در غیر این صورت سوال زیر مطرح می شود

++ آیا فاصله عمودی کف سازیهای روی پی جوابگوی اجرای صحیح شیب فاضلاب ساختمان می باشد؟ در صورت مثبت بودهن جواب این سوال ، پیشبینی های لازمه ( غلاف گذاری ) را انجام می دهیم و در غیر این صورت :

///////////  ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان  این موضوع را به اطلاع ناظر سازه می رساند تا پس از غلاف گذاری  ، تقویتهای لازم را در پی ساختمان پیش بینی کند.

 

اجرای غلاف :

۱-هم در پی و هم در زیر پی در تمام مقاطع که مطابق نقشه فاضلاب از آنها عبور می کند  با لوله ای که سایز آن یک نمره از سایز لوله اصلی فاضلاب بزگ تر است غلاف گذاری می نماییم.

۲-غلافها همگی دارای شیب مطروحه در نقشه می باشند.

۳-غلافها همگی نسبت به یکدیگر دارای شیب مطروحه در نقشه و به سمت خروج فاضلاب می باشند .

 ——– در صورت استفاده از کف سازیهای روی پی جهت عبور فاضلاب غلاف گذاری در این مرحله نیاز نمی باشد ——–

 

 

 

ساعت سه و نیم بامداد نوزدهم تیرماه نود و چهار  

لطفا با نظرات خود من را همراهی کنید و نواقص را در جهت رفع ، بیان کنید.

                  توضیح مرحله دوم نیز در فرصتی دیگر …….

 

 

 

 

]]>
سینك ظرف شویی در طراحی تاسیسات مکانیکی و اجرا تاسیسات مکانیکی 2015-06-28T10:42:05+01:00 2015-06-28T10:42:05+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/122 مراد بیگیان سینک ظرفشویی در طراحی تاسیسات مکانیکی در پلان جانمایی تجهیزات و پلان سیستم جمع آوری فاضلاب و پلان آب رسانی حا ئز اهمیت می باشد و با تاثیر بر محل قرارگیری اجاق گاز ، در پلان تهویه مطبوع نیز تاثیر گذار می شود. نکات سینک در عین سادگی ، در صورت عدم توجه و رعایت می تواند موجبات بروز خسارت را فراهم آورد. سینک چیست ؟ سینک ( یا سینی ) معمولا در آشپزخانه قرار گرفته و محلی برای شستشو ( اعم از ظروف و میوه ) و نیز آشپزی ( مانند حاضر کردن پلو و خرد کردن میوه و … ) توسط آشپز و یا کد بانو می باشد. سینک دا

سینک ظرفشویی در طراحی تاسیسات مکانیکی در پلان جانمایی تجهیزات و پلان سیستم جمع آوری فاضلاب و پلان آب رسانی حا ئز اهمیت می باشد و با تاثیر بر محل قرارگیری اجاق گاز ، در پلان تهویه مطبوع نیز تاثیر گذار می شود.

نکات سینک در عین سادگی ، در صورت عدم توجه و رعایت می تواند موجبات بروز خسارت را فراهم آورد.

سینک چیست ؟

سینک ( یا سینی ) معمولا در آشپزخانه قرار گرفته و محلی برای شستشو ( اعم از ظروف و میوه ) و نیز آشپزی ( مانند حاضر کردن پلو و خرد کردن میوه و … ) توسط آشپز و یا کد بانو می باشد. سینک دارای یک سینی و یک یا دو لگن بوده و دارای دو نوع لگن راست و لگن چپ می باشد

ابعاد سینک :

در طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان ابعاد سینک دارای اهمیت میباشد و این اهمیت با مساحت آشپزخانه دارای رابطه معکوس می باشد . یعنی هر چقدر مساحت آشپزخانه کمتر باشد اهمیت موضوع مذکور بیشتر و بیشتر می گردد.پس شناخت ابعاد سینک برای طراح اجتناب ناپذیر می باشد،

سینک در دو نوع رو کار و توکار در بازار ایران عرضه می شود ، سینک تو کار به سینکی اطلاق میشود که داخل کابینت قرار می گیرد و معمولا دارای طول و عرض حلالی بوده و فانتزی شکل می باشد ولی سینک روکار کاملا مستطیلی شکل بوده و دارای اضلاع کاملا صاف می باشد، البته روکار یا توکار بودن سینک تاثیر آنچنانی در طراحی نداشته و بشتر ابعاد سینک در این مقوله تاثیر گذار می باشد:

سینکهای رایج که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند دارای پهنای ۶۰ سانتیمتر و یا ۵۰ سانتیمتر و طول ۱۰۰ و یا ۱۲۰ سانتیمتر میباشند یعنی ۶۰*۱۰۰ و ۶۰*۱۲۰ و ۵۰*۱۰۰   و ۵۰*۱۲۰ سانتیمتر می باشند

لازم به ذکر است در صورت محدود بودن فضای آشپزخانه و یا خاص بودن فضا میتوان از کاتالوگهای شرکتهای تولید کننده سینک استفاده نمود

نکات طراحی سینک :

۱- تا حد امکان سینک در گوشه قرار نگیرد

۲- تا حد امکان سینک به رایزر فاضلاب نزدیک باشد

۳-تا حد امکان سینک به اجاق گاز چسبیده باشد و در این صورت لگن سینک در طرف مقابل باشد ( یعنی سینی سینک به اجاق نزدیک باشد)

شرکتهای تولید کننده سینک :

استیل البرز – اخوان – بیمکث – ایلیا استیل و …

 

لطفا من را از نظرات خود محروم نکنید.

همیشه شاد و همیشه سربلند باشید.

 

 

]]>
آلبرت 2015-05-03T05:30:09+01:00 2015-05-03T05:30:09+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/121 مراد بیگیان آلبرت زندگی مانند دوچرخه سواری است برای حفظ تعادل باید حرکت کنید آلبرت

زندگی مانند دوچرخه سواری است

برای حفظ تعادل باید حرکت کنید

]]>
تعیین میزان مصرف گاز 2014-09-07T14:51:12+01:00 2014-09-07T14:51:12+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/119 مراد بیگیان برای تعیین میزان مصرف گاز یک ملک باید ابتدا نیاز حرارتی آن را بر اساس کیلو کالری بر ساعت  و  یا  بر اساس بی تی یو بربر ساعت تعیین کرده و سپس عدد بدست آمده را بر ارزش حرارتی گاز که از جدول زیر بدست می آوریم تقسیم میکنیم. عدد بدست آمده مصرف گاز مورد نظر بر اساس متر مکعب  و  یا فوت مکعب میباشد در صورتی که قادر به تشخیص نوع گاز مصرفی نیستیم باید کمترین ارذش حرارتی موجود یعنی ۸۱۱۷ کیلو کالری برای هر متر مکعب را در نظر بگیریم برای تعیین میزان مصرف گاز یک ملک باید ابتدا نیاز حرارتی آن را بر اساس کیلو کالری بر ساعت  و  یا  بر اساس بی تی یو بربر ساعت تعیین کرده و سپس عدد بدست آمده را بر ارزش حرارتی گاز که از جدول زیر بدست می آوریم تقسیم میکنیم. عدد بدست آمده مصرف گاز مورد نظر بر اساس متر مکعب  و  یا فوت مکعب میباشد
در صورتی که قادر به تشخیص نوع گاز مصرفی نیستیم باید کمترین ارذش حرارتی موجود یعنی ۸۱۱۷ کیلو کالری برای هر متر مکعب را در نظر بگیریم
]]>
آلبرت 2014-08-27T13:05:06+01:00 2014-08-27T13:05:06+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/118 مراد بیگیان فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد. فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد. ]]> پکیج دودکش دار و پکیج فندار 2014-08-20T14:42:33+01:00 2014-08-20T14:42:33+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/117 مراد بیگیان                                                          1-محل نصب پکیج دودکش دار باید با یک دریچه دایمی به قطر ۱۵ سانتیمتر و یا با ۲ دریچه دایمی ، هرکدام به قطر ۱۰ سانتیمتر با هوای آزاد ارتباط داشته باشد ، محل نصب پکی                                                         

1-محل نصب پکیج دودکش دار باید با یک دریچه دایمی به قطر ۱۵ سانتیمتر و یا با ۲ دریچه دایمی ، هرکدام به قطر ۱۰ سانتیمتر با هوای آزاد ارتباط داشته باشد ، محل نصب پکیج فندار نیز باید دارای دریچه دایمی به هوای آزاد به قطر ۱۰ سانتیمتر باشد.

 

2- دستگاه های پکیج موجود در بازار ایران  پاسخگوی سیستم گرمایشی فقط یک طبقه هستند و نمیتوان از یک دستگاه جهت گرمایش طبقات مختلف استفاده کرد

 

3-محل نصب دستگاه در هر صورت باید دارای کفشور مناسب باشد

 

4-در صورت قرار دادن پکیج در تراس و یا حیاط باید اطاقکی برای آن ساخت که :
                         دارای فضای کافی برای تعمیرات در آینده باشد
                         دارای کفشور باشد
                         دارای دریچه دایمی مناسب با هوای آزاد باشد

 

  ۵-دودکش پکیج دودکش دار باید قطر ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع موثر حداقل ۴ متر باشد

 

6-در شهرهایی که آب شهری حاوی املاح و سختی بالا میباشد باید از سختی گیر مناسب و در صورت نیاز از صافی استفاده کرد

 

7-دستگاه نباید بالای اجاق گاز نصب شود-–به دلیل وجود گرما و حرارت

 

8-دستگاه نباید بالای ماشین لباسشویی نصب شود—به دلیل وجود گازها و بخارات اسیدی و خطرناک

 

9-حداقل فاصله عمودی کلاهک خروجی دود پکیج دودکش دار از دهانه دودکش ۳۰ سانتیمتر می باشد

 

10- استفاده از دودکش سقفی ( دهانه دودکش روی سقف تعبیه شده باشد ) هم برای پکیج و هم برای تمامی دستگاه های گاز سوز ممنوع است

 

11-در صورتیکه پکیج داخل کابینت نصب شده است باید پیش بینی های لازم جهت تامین هوای احتراق انجام شده باشد
12-دودکش دو جداره پکیج فن دار فقط و فقط یک زانو دارد
13-پکیج  باید توسط نصاب مجاز نصب گردد
14-پکیج فندار باید در زمان بازرسی گاز نصب شده باشد و نصاب باید نقشه را مهر کرده و شماره سریال دستگاه نصب شده را در نقشه ثبت کرده باشد. 
]]>
طراحی استخر 2014-08-18T17:53:08+01:00 2014-08-18T17:53:08+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/116 مراد بیگیان   طراحی تاسیسات استخر پذیرفته می شود         شامل :       1-     طراحی گرمایش        2-   طراحی پمپاژ        3-  طراحی فیلتراسیون   با من تماس بگیرید ایمیل من : moradbigian@yahoo.com شماره تماس من : 09194457827    

طراحی تاسیسات استخر پذیرفته می شود

 

 

 

 

شامل :

      1-     طراحی گرمایش

       2-   طراحی پمپاژ

       3-  طراحی فیلتراسیون

 

با من تماس بگیرید

ایمیل من : moradbigian@yahoo.com

شماره تماس من : 09194457827

 

]]>
طراحی پکیج 2014-08-15T18:59:06+01:00 2014-08-15T18:59:06+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/115 مراد بیگیان طراحی کامل پکیج شامل : ۱-محاسبه ظرفیت  و پیشنهاد پکیج و کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود ) ۲-انجام محاسبات مربوط به سیستم لوله کشی و  ارائه نقشه های مربوطه ۳-انجام محاسبات مربوط به تعداد پره های رادیاتورها و ارائه پلان شامل جانمایی رادیاتورها ۴-انتخاب مدل رادیاتور و ارائه کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود ) ۵-پیشنهاد پلان مناسب جهت پروژه های دانشجویی     با من تماس بگیرید :     &nbs طراحی کامل پکیج

شامل :

۱-محاسبه ظرفیت  و پیشنهاد پکیج و کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود )

۲-انجام محاسبات مربوط به سیستم لوله کشی و  ارائه نقشه های مربوطه

۳-انجام محاسبات مربوط به تعداد پره های رادیاتورها و ارائه پلان شامل جانمایی رادیاتورها

۴-انتخاب مدل رادیاتور و ارائه کاتالوگ مربوطه ( در صورت وجود کاتالوگ ، انتخاب از کاتالوگ موجود )

۵-پیشنهاد پلان مناسب جهت پروژه های دانشجویی

 

 

با من تماس بگیرید :

                             موبایل من    ۰۹۱۹۴۴۵۷۸۲۷

                             ایمیل من : moradbigian@yahoo.com

 

]]>
ناشناس 2014-08-12T15:48:05+01:00 2014-08-12T15:48:05+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/114 مراد بیگیان ...آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند... ...آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند... ]]> شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب 2014-08-11T18:15:22+01:00 2014-08-11T18:15:22+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/113 مراد بیگیان شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم متریک شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم انگلیسی شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم متریک

شیب مجاز لوله های افقی فاضلاب در سیستم انگلیسی

]]>
توالت شرقی 2014-08-10T14:22:12+01:00 2014-08-10T14:22:12+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/112 مراد بیگیان توالت شرقی 1-سنگ یا اجاق توالت معمولا از جنس چینی لعابدار است 2-سنگهای توات در رنگها و طرح های مختلف ساخته میشوند و ابعاد متوسط آنها   595* 400 میلیمتر است 3-در صورت وجود ابعاد 595*400 ، سنگ توالت باید از طرفین حداقل 25 سانتیمتراز دیوار فاصله داشته باشد ******* و در صورت مغایرت با اندازه های مذکور باید محور مرکزی –طولی توالت حداقل 45 سانتیمتر از دیوارهای مجاور فاصله داشته باشد. 4- توالت باید از دیوار پشت 30سانتیمتر فاصله داشته باشد 5-چیدمان توالت باید به گونه ای باشد که هنگام بر توالت شرقی

1-سنگ یا اجاق توالت معمولا از جنس چینی لعابدار است

2-سنگهای توات در رنگها و طرح های مختلف ساخته میشوند و ابعاد متوسط آنها   595* 400 میلیمتر است

3-در صورت وجود ابعاد 595*400 ، سنگ توالت باید از طرفین حداقل 25 سانتیمتراز دیوار فاصله داشته باشد ******* و در صورت مغایرت با اندازه های مذکور باید محور مرکزی –طولی توالت حداقل 45 سانتیمتر از دیوارهای مجاور فاصله داشته باشد.

4- توالت باید از دیوار پشت 30سانتیمتر فاصله داشته باشد

5-چیدمان توالت باید به گونه ای باشد که هنگام برخواستن فرد مصرف کننده ، سر مصرف کننده با موانعی  از قبیل روشویی برخورد نداشته باشد و  یا  جلو توالت  شرقی باید تا 50 سانتیمتر خالی باشد

6-با عنایت به شرع مقدس اسلام ، باید سنگ توالت خلاف جهت قبله مسلمانان قرار گیرد

7-در طول دوره ساختمان سازی چون احتمال ریختن نخاله و دوغاب و ملات به داخل توالت وجود دارد لذا با وسیله مطمئنی باید راه فاضلاب آن را مسدود و به منظور جلوگیری از شکستن آن داخل آن را از ماسه پر کنیم

8-سطح توالت شرقی باید همتراز کاشی کف قرار گیرد

9-عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صورت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله فاضلاب ادامه یابد

10-قطر لوله فاضلاب خروجی ا ز توالت شرقی باید حداقل 100 میلیمتر باشد

]]>
نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا 2014-07-18T21:23:29+01:00 2014-07-18T21:23:29+01:00 tag:http://tasisatmorad.mihanblog.com/post/110 مراد بیگیان نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا 1 – نصب کفشور در بالکن و تراس مسقف یا بی سقف و در نورگیرها الزامی است 2 – اتصال لوله آب باران به شبکه دفع فاضلاب ممنوع می باشد 3- ارائه رایزر دیاگرام ونت و فاضلاب الزامی است 4 – برای ساختمانهای با طبقات تیپ باید برای طبقات زیرزمین و همکف و اول و آخر  ، هر کدام یک پلان وبرای مابقی طبقات یک پلان  طراحی شود 5 – برای رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به حالت افقی تغییر می کند باید دریچه بازدید تعبیه شود 6 – نكات لوله كشی فاضلاب و ونت و آب باران در طراحی و در اجرا

1 – نصب کفشور در بالکن و تراس مسقف یا بی سقف و در نورگیرها الزامی است

2 – اتصال لوله آب باران به شبکه دفع فاضلاب ممنوع می باشد

3- ارائه رایزر دیاگرام ونت و فاضلاب الزامی است

4 – برای ساختمانهای با طبقات تیپ باید برای طبقات زیرزمین و همکف و اول و آخر  ، هر کدام یک پلان وبرای مابقی طبقات یک پلان  طراحی شود

5 – برای رایزرهای فاضلاب و آب باران قبل از زانویی که رایزر به حالت افقی تغییر می کند باید دریچه بازدید تعبیه شود

6 – در صورت طراحی لوله کشی فاضلاب در زیر سقف بعضی از طبقات باید پلان مجزا ارائه شود

7 – اتصال دو لوله فاضلاب از دو دستگاه مقابل هم به یک شاخه افقی با چهار راه ممنوع می باشد

8 – درقسمت زانویی پایین شاخه قائم لوله فاضلاب که به لوله افقی فاضلاب می رسد تا فاصله ده برابر قطر لوله ، بعد از آن نباید هیچ شاخه افقی به لوله متصل شود

9 – هر لوله قائم هواکش باید در پایینترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود نقطه اتصال باید پایینتر از آخرین و پایینترین اتصال شاخه افقی لوله فاضلاب باشد

10- حداقل تعداد کفشور آب باران در بام غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است

11 – حداقل رایزر آب باران غیر از خرپشته در هر سایز و ابعادی دو عدد است

]]>